Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

Cấu hình Aggressive
Mã SP: Cấu hình Aggressive
7.999.001đ
8.590.000đ

Cấu hình Aggressive

Cấu hình Aggressive

- CPU: Intel Core I3-10100 ( 4.30GHz / 4 nhân 8 luồng )

- Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

- Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

- SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

- PSU: 500w ( Segotep / Antec )

Cấu hình Aggressive
Giá: 8.590.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Cấu hình Aggressive

- CPU: Intel Core I3-10100 ( 4.30GHz / 4 nhân 8 luồng )

- Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

- Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

- SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

- PSU: 500w ( Segotep / Antec )

Cấu hình Battle Royale
Mã SP: Cấu hình Battle Royale
10.590.001đ
12.050.000đ

Cấu hình Battle Royale

Cấu hình Battle Royale

CPU: Intel G6400

Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 500W ( Segotep / Antec )

VGA: 1050Ti ( Asus/MSI/Gigabyte )
Tặng Kèm:
- Bàn phím cơ gaming

Cấu hình Battle Royale
Giá: 12.050.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Cấu hình Battle Royale

CPU: Intel G6400

Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 500W ( Segotep / Antec )

VGA: 1050Ti ( Asus/MSI/Gigabyte )
Tặng Kèm:
- Bàn phím cơ gaming

Cấu hình Critical Hit
Mã SP: Cấu hình Critical Hit
14.090.001đ
16.500.000đ

Cấu hình Critical Hit

Cấu hình Critical Hit

CPU: Intel i3-10105f

Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 550W ( Segotep / Antec )

VGA:Nvidia 1650 Super ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng Kèm:
- Một bàn phím cơ 
- Bộ fanled RGB
- Chuột gaming

Cấu hình Critical Hit
Giá: 16.500.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Cấu hình Critical Hit

CPU: Intel i3-10105f

Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 550W ( Segotep / Antec )

VGA:Nvidia 1650 Super ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng Kèm:
- Một bàn phím cơ 
- Bộ fanled RGB
- Chuột gaming

Cấu hình Frag Grenade
Mã SP: Cấu hình Frag Grenade
16.490.001đ
19.000.000đ

Cấu hình Frag Grenade

Cấu hình Frag Grenade

CPU: Intel i3-10105f

Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 550W ( Segotep / Antec )

VGA: Nvidia 1660 ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng kèm
-  Bàn phím cơ
-  Bộ fanled RGB

-  Chuột gaming

Cấu hình Frag Grenade
Giá: 19.000.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Cấu hình Frag Grenade

CPU: Intel i3-10105f

Mainboard: H410 ( Asus/MSI/Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 550W ( Segotep / Antec )

VGA: Nvidia 1660 ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng kèm
-  Bàn phím cơ
-  Bộ fanled RGB

-  Chuột gaming

Cấu hình Over-Powered
Mã SP: Cấu hình Over-Powered
19.490.001đ
21.000.000đ

Cấu hình Over-Powered

Cấu hình Over-Powered

CPU: Intel i5-10400f

Mainboard: H410 ( Asus /MSI/ Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 550W ( Segotep / Antec )

VGA: 1660 6Gb super ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng kèm
-
 Bàn phím cơ
- Tai nghe gaming
- Chuột gaming
- Bộ fanled RGB

Cấu hình Over-Powered
Giá: 21.000.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Cấu hình Over-Powered

CPU: Intel i5-10400f

Mainboard: H410 ( Asus /MSI/ Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 550W ( Segotep / Antec )

VGA: 1660 6Gb super ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng kèm
-
 Bàn phím cơ
- Tai nghe gaming
- Chuột gaming
- Bộ fanled RGB

Cấu hình Persistent World
Mã SP: Cấu hình Persistent World
20.590.001đ
21.050.000đ

Cấu hình Persistent World

Cấu hình Persistent World

CPU: Intel i5-10400f

Mainboard: H410 ( Asus/ MSI/ Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 650W ( Segotep / Antec )

VGA: NVIDIA 2060 ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng kèm:
-
 Bàn phím cơ
- Bộ fanled RGB
- Tai nghe gaming
- Chuột gaming

Cấu hình Persistent World
Giá: 21.050.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Cấu hình Persistent World

CPU: Intel i5-10400f

Mainboard: H410 ( Asus/ MSI/ Gigabyte )

Ram: 8Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

SSD: 120Gb ( Kingmax / Adata / Kingston )

PSU: 650W ( Segotep / Antec )

VGA: NVIDIA 2060 ( Asus /MSI/ Gigabyte )
Tặng kèm:
-
 Bàn phím cơ
- Bộ fanled RGB
- Tai nghe gaming
- Chuột gaming