Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

RAM DDR2 GSkill 2GB (800) F2-6400CL5S-2GBNT
Mã SP: RAM DDR2 GSkill 2GB (800) F2-6400CL5S-2GBNT
742.000đ

RAM DDR2 GSkill 2GB (800) F2-6400CL5S-2GBNT

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F2-6400CL5S-2GBNT
Loại RAM DDR2
Dung lượng 2Gb
Bus 800
RAM DDR2 GSkill 2GB (800) F2-6400CL5S-2GBNT
Giá: 742.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F2-6400CL5S-2GBNT
Loại RAM DDR2
Dung lượng 2Gb
Bus 800

RAM DDR3 GSkill 8GB (1600) F3-1600C11S-8GIS
Mã SP: RAM DDR3 GSkill 8GB (1600) F3-1600C11S-8GIS
1.694.000đ

RAM DDR3 GSkill 8GB (1600) F3-1600C11S-8GIS

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F3-1600C11S-8GIS
Loại RAM DDR3
Dung lượng 8Gb
Bus 1600
RAM DDR3 GSkill 8GB (1600) F3-1600C11S-8GIS
Giá: 1.694.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F3-1600C11S-8GIS
Loại RAM DDR3
Dung lượng 8Gb
Bus 1600

Ram DDR4 GSkill  8GB (2400) F4-2400C16S-8GFXR
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C16S-8GFXR
2.290.000đ

Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C16S-8GFXR

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C16S-8GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C16S-8GFXR
Giá: 2.290.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C16S-8GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill  8GB (2800) F4-2800C17S-8GVR
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 8GB (2800) F4-2800C17S-8GVR
1.890.000đ

Ram DDR4 GSkill 8GB (2800) F4-2800C17S-8GVR

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2800C17S-8GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2800
Ram DDR4 GSkill 8GB (2800) F4-2800C17S-8GVR
Giá: 1.890.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2800C17S-8GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2800

RAM DDR4 GSkill 16GB   (3000) F4-3000C15D-16GVR (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GVR (2x8GB)
4.650.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GVR (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15D-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000
RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GVR (2x8GB)
Giá: 4.650.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15D-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000

RAM DDR4 GSkill 16GB (2133) F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2133) F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)
4.408.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2133) F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2133C15D-16GVR 
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2133
RAM DDR4 GSkill 16GB (2133) F4-2133C15D-16GVR (2x8GB)
Giá: 4.408.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2133C15D-16GVR 
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2133

RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C15D-16GFXR (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C15D-16GFXR (2x8GB)
4.547.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C15D-16GFXR (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C15D-16GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2400
RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C15D-16GFXR (2x8GB)
Giá: 4.547.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C15D-16GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2400

RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C16D-16GFXR (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C16D-16GFXR (2x8GB)
4.547.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C16D-16GFXR (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C16D-16GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2400
RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C16D-16GFXR (2x8GB)
Giá: 4.547.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C16D-16GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2400

RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C17D-16GVR (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C17D-16GVR (2x8GB)
4.290.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C17D-16GVR (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17D-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2400
RAM DDR4 GSkill 16GB (2400) F4-2400C17D-16GVR (2x8GB)
Giá: 4.290.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17D-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2400

RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C15Q-16GVR (4x4GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C15Q-16GVR (4x4GB)
5.197.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C15Q-16GVR (4x4GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2666C15Q-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4x4Gb
Bus 2666
RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C15Q-16GVR (4x4GB)
Giá: 5.197.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2666C15Q-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4x4Gb
Bus 2666

RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C19D-16GVR (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C19D-16GVR (2x8GB)
4.501.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C19D-16GVR (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2666C19D-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2666
RAM DDR4 GSkill 16GB (2666) F4-2666C19D-16GVR (2x8GB)
Giá: 4.501.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2666C19D-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2666

RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GTZB (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GTZB (2x8GB)
4.699.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GTZB (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2800C15D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2800
RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GTZB (2x8GB)
Giá: 4.699.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2800C15D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2800

RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GVRB (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GVRB (2x8GB)
4.733.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GVRB (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2800C15D-16GVRB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2800
RAM DDR4 GSkill 16GB (2800) F4-2800C15D-16GVRB (2x8GB)
Giá: 4.733.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2800C15D-16GVRB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 2800

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
4.599.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000
RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
Giá: 4.599.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
4.686.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15S-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 1x16Gb
Bus 3000
RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
Giá: 4.686.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15S-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 1x16Gb
Bus 3000