Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FB/4) (Đen)
Mã SP: DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FB/4) (Đen)

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FB/4) (Đen)

899.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FB/4) (Đen)

- Dung lượng: 1 x 4GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FB/4) (Đen)
Giá: 899.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FB/4) (Đen)

- Dung lượng: 1 x 4GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FR/4) (Đỏ)
Mã SP: DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FR/4) (Đỏ)

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FR/4) (Đỏ)

960.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FR/4) (Đỏ)

- Dung lượng: 1 x 4GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10FR/4) (Đỏ)
Giá: 960.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FR/4) (Đỏ)

- Dung lượng: 1 x 4GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM DDR3 Kingston 8GB 1600  (KVR16N11/8)
Mã SP: DDR3 Kingston 8GB 1600 (KVR16N11/8)

RAM DDR3 Kingston 8GB 1600 (KVR16N11/8)

1.710.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) (KVR16N11/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 11

RAM DDR3 Kingston 8GB 1600 (KVR16N11/8)
Giá: 1.710.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) (KVR16N11/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 11

RAM Kingston 1x4GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB/4
Mã SP: Kingston 1x4GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB/4

RAM Kingston 1x4GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB/4

1.289.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 4GB (2133) (HX421C14FB/4)

- Dung lượng: 1 x 4GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2133MHz 
- Cas: 14

RAM Kingston 1x4GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB/4
Giá: 1.289.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 4GB (2133) (HX421C14FB/4)

- Dung lượng: 1 x 4GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2133MHz 
- Cas: 14

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Xanh)
Mã SP: Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Xanh)

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Xanh)

1.820.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Xanh)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Xanh)
Giá: 1.820.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Xanh)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Đen)
Mã SP: Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Đen)

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Đen)

1.820.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FB/8) (Đen)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10F/8) (Đen)
Giá: 1.820.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FB/8) (Đen)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10FR/8)
Mã SP: Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10FR/8)

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10FR/8)

1.820.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FR/8) (Đỏ)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM Kingston 1x8GB DDR3 1600MHz - Hyper X Fury (HX316C10FR/8)
Giá: 1.820.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR3 Kingston 8GB (1600) Hyper X Fury (HX316C10FR/8) (Đỏ)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR3 
- Bus: 1600MHz 
- Cas: 10

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB2/8
Mã SP: Kingston 1x8GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB2/8

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB2/8

2.440.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 8GB (2133) (HX421C14FB2/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2133MHz 
- Cas: 14

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2133MHz - HX421C14FB2/8
Giá: 2.440.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 8GB (2133) (HX421C14FB2/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2133MHz 
- Cas: 14

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2400MHz - HX424C15FB2/8
Mã SP: Kingston 1x8GB DDR4 2400MHz - HX424C15FB2/8

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2400MHz - HX424C15FB2/8

2.299.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 8GB (2400) (HX424C15FB2/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2400MHz 
- Cas: 15

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2400MHz - HX424C15FB2/8
Giá: 2.299.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 8GB (2400) (HX424C15FB2/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2400MHz 
- Cas: 15

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2666MHz - HX426C16FB2/8
Mã SP: Kingston 1x8GB DDR4 2666MHz - HX426C16FB2/8

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2666MHz - HX426C16FB2/8

2.020.000đ

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 8GB (2666) (HX426C16FB2/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2666MHz 
- Cas: 15

RAM Kingston 1x8GB DDR4 2666MHz - HX426C16FB2/8
Giá: 2.020.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ nhớ DDR4 Kingston 8GB (2666) (HX426C16FB2/8)

- Dung lượng: 1 x 8GB 
- Thế hệ: DDR4 
- Bus: 2666MHz 
- Cas: 15