Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

CPU AMD A8 7600
Mã SP: A8 7600
2.030.000đ

CPU AMD A8 7600

Bộ vi xử lý AMD A8 7600
Tốc độ : 3.1GHz ( Tăng tốc 3.8GHz)
Bộ nhớ đệm :4MB 
Số nhân : 4 Nhân 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD A8 7600
Giá: 2.030.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý AMD A8 7600
Tốc độ : 3.1GHz ( Tăng tốc 3.8GHz)
Bộ nhớ đệm :4MB 
Số nhân : 4 Nhân 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD A8 7650K
Mã SP: A8 7650K
1.990.000đ

CPU AMD A8 7650K

Bộ vi xử lý AMD A8 7600
Tốc độ : 3.3GHz ( Tăng tốc 3.8GHz)
Bộ nhớ đệm :4MB 
Số nhân : 4 Nhân 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD A8 7650K
Giá: 1.990.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý AMD A8 7600
Tốc độ : 3.3GHz ( Tăng tốc 3.8GHz)
Bộ nhớ đệm :4MB 
Số nhân : 4 Nhân 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD FX 8370
Mã SP: FX 8370
4.200.000đ

CPU AMD FX 8370

Bộ vi xử lý AMD FX 8370
Tốc độ : 4GHz (Tăng tốc 4.3GHz)
Bộ nhớ đệm :8MB 
Số nhân : 8 Nhân 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD FX 8370
Giá: 4.200.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý AMD FX 8370
Tốc độ : 4GHz (Tăng tốc 4.3GHz)
Bộ nhớ đệm :8MB 
Số nhân : 8 Nhân 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD Ryzen 3 2200G (3.5GHz)
Mã SP: Ryzen 3 2200G
2.690.000đ

CPU AMD Ryzen 3 2200G (3.5GHz)

Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 2200G
Tốc độ : 3.5Ghz - Lên đc tới 3.7Ghz 
Bộ nhớ đệm :6MB 
Số nhân : 4 Nhân và 4 Luồng 
 

CPU AMD Ryzen 3 2200G (3.5GHz)
Giá: 2.690.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 2200G
Tốc độ : 3.5Ghz - Lên đc tới 3.7Ghz 
Bộ nhớ đệm :6MB 
Số nhân : 4 Nhân và 4 Luồng 
 

CPU AMD Ryzen 5 1500x 3.5 GHz (3.7 GHz with boost) / 16MB / 4 cores 8 threads / socket AM4
Mã SP: Ryzen 5 1500x
4.790.000đ

CPU AMD Ryzen 5 1500x 3.5 GHz (3.7 GHz with boost) / 16MB / 4 cores 8 threads / socket AM4

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 3.7Ghz/ 18Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 4 Core/ 8 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 5 1500x 3.5 GHz (3.7 GHz with boost) / 16MB / 4 cores 8 threads / socket AM4
Giá: 4.790.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 3.7Ghz/ 18Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 4 Core/ 8 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 5 1600  3.2 GHz (3.6 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
Mã SP: Ryzen 5 1600
5.490.000đ

CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (3.6 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads / socket AM4

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 3.6Ghz/ 19Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 6 Core/ 12 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (3.6 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
Giá: 5.490.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 3.6Ghz/ 19Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 6 Core/ 12 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 5 1600X  3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
Mã SP: Ryzen 5 1400x
6.250.000đ

CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads / socket AM4

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 4.0Ghz/ 19Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 6 Core/ 12 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz (4.0 GHz with boost) / 16MB / 6 cores 12 threads / socket AM4
Giá: 6.250.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 4.0Ghz/ 19Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 6 Core/ 12 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 5 2400G
Mã SP: Ryzen 5 2400G
4.190.000đ

CPU AMD Ryzen 5 2400G

Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 2400G
Tốc độ : 3.6Ghz - Lên đc tới 3.9Ghz 
Bộ nhớ đệm :6MB 
Số nhân : 4 Nhân và 8 Luồng 
 

CPU AMD Ryzen 5 2400G
Giá: 4.190.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 2400G
Tốc độ : 3.6Ghz - Lên đc tới 3.9Ghz 
Bộ nhớ đệm :6MB 
Số nhân : 4 Nhân và 8 Luồng 
 

CPU AMD Ryzen 5 2600
Mã SP: Ryzen 5 2600
5.319.000đ

CPU AMD Ryzen 5 2600

Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 2600
Tốc độ : 3.4Ghz - Lên đc tới 3.9Ghz 
Bộ nhớ đệm :16MB 
Số nhân : 6 Nhân và 12 Luồng 
 

CPU AMD Ryzen 5 2600
Giá: 5.319.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 2600
Tốc độ : 3.4Ghz - Lên đc tới 3.9Ghz 
Bộ nhớ đệm :16MB 
Số nhân : 6 Nhân và 12 Luồng 
 

CPU AMD Ryzen 5 2600X
Mã SP: Ryzen 5 2600X
5.990.000đ

CPU AMD Ryzen 5 2600X

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 4.2Ghz/ 16Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 6 Core/ 12 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 5 2600X
Giá: 5.990.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 4.2Ghz/ 16Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 6 Core/ 12 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (3.7 GHz with boost) / 20MB / 8 cores 16 threads / socket AM4
Mã SP: Ryzen 5 1700
8.490.000đ

CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (3.7 GHz with boost) / 20MB / 8 cores 16 threads / socket AM4

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: 3.0Ghz/ 20Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 8 Core/ 16 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (3.7 GHz with boost) / 20MB / 8 cores 16 threads / socket AM4
Giá: 8.490.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: 3.0Ghz/ 20Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 8 Core/ 16 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 7 2700
Mã SP: Ryzen 7 2700
8.200.000đ

CPU AMD Ryzen 7 2700

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: 3.2Ghz/ 16Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 8 Core/ 16 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 7 2700
Giá: 8.200.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: 3.2Ghz/ 16Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 8 Core/ 16 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 7 2700X (3.7/4.3 GHz)
Mã SP: Ryzen 7 2700X
91.000.000đ

CPU AMD Ryzen 7 2700X (3.7/4.3 GHz)

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 4.3Ghz/ 16Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 8 Core/ 16 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen 7 2700X (3.7/4.3 GHz)
Giá: 91.000.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- Socket: AM4 
- Tốc độ/ Cache: Up to 4.3Ghz/ 16Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 8 Core/ 16 Threads 
- VXL đồ họa:
- Kiểu đóng gói: Box

CPU AMD Ryzen R5
Mã SP: AMD Ryzen R5
4.890.000đ

CPU AMD Ryzen R5

Bộ vi xử lý: AMD Ryzen R5 
Tốc độ : 3.5GHz ( Tăng tốc 3.7GHz)
Bộ nhớ đệm :L2 3MB
                      L3 16MB 
Số nhân : 4 Nhân và 8 Luồng 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD Ryzen R5
Giá: 4.890.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý: AMD Ryzen R5 
Tốc độ : 3.5GHz ( Tăng tốc 3.7GHz)
Bộ nhớ đệm :L2 3MB
                      L3 16MB 
Số nhân : 4 Nhân và 8 Luồng 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD Ryzen R5 1600X (3.6/4.0GHz)
Mã SP: Ryzen R5 1600X
5.590.000đ

CPU AMD Ryzen R5 1600X (3.6/4.0GHz)

Bộ vi xử lý: CPU AMD Ryzen R5 1600X
Tốc độ :(3.6/4.0GHz)
Bộ nhớ đệm :L2 3MB
                      L3 16MB 
Số nhân : 6 Nhân và 12 Luồng 
Có tản nhiêt kèm theo

CPU AMD Ryzen R5 1600X (3.6/4.0GHz)
Giá: 5.590.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Bộ vi xử lý: CPU AMD Ryzen R5 1600X
Tốc độ :(3.6/4.0GHz)
Bộ nhớ đệm :L2 3MB
                      L3 16MB 
Số nhân : 6 Nhân và 12 Luồng 
Có tản nhiêt kèm theo