Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

Máy tính chơi game PCQD1
Mã SP: PCQD1
5.900.001đ
7.100.000đ

Máy tính chơi game PCQD1

- CPU AMD Ryzen 3 3200G
- Mainboard Asus Prime A320M-K
- RAM ADATA (1x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz
- SSD KINGMAX 120GB
- Nguồn máy tính Jetek -450 - 450W
- VỎ CASE 1Stplayer F4

Máy tính chơi game PCQD1
Giá: 7.100.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU AMD Ryzen 3 3200G
- Mainboard Asus Prime A320M-K
- RAM ADATA (1x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz
- SSD KINGMAX 120GB
- Nguồn máy tính Jetek -450 - 450W
- VỎ CASE 1Stplayer F4

Máy tính chơi game PCQD2
Mã SP: PCQD2
7.900.001đ
9.800.000đ

Máy tính chơi game PCQD2

- CPU AMD Ryzen 5 3400G
- Mainboard Asus  B450 
- RAM ADATA (1x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz 
- SSD KINGMAX 120GB 
- Nguồn máy tính Jetek -450 - 450W 
- VỎ CASE 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD2
Giá: 9.800.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU AMD Ryzen 5 3400G
- Mainboard Asus  B450 
- RAM ADATA (1x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz 
- SSD KINGMAX 120GB 
- Nguồn máy tính Jetek -450 - 450W 
- VỎ CASE 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD3
Mã SP: PCQD3
9.300.001đ
11.500.000đ

Máy tính chơi game PCQD3

- CPU Intel Core i3 -9100F (3.6 up 4.20GHz / 4 nhân 4 luồng) 
- Mainboard Gigabyte H310
- Ram ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz 
- VGA Gigabyte 1650
 - SSD Kingmax 120GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4

Máy tính chơi game PCQD3
Giá: 11.500.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU Intel Core i3 -9100F (3.6 up 4.20GHz / 4 nhân 4 luồng) 
- Mainboard Gigabyte H310
- Ram ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 2666Mhz 
- VGA Gigabyte 1650
 - SSD Kingmax 120GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4

Máy tính chơi game PCQD4
Mã SP: PCQD4
9.900.001đ
12.000.000đ

Máy tính chơi game PCQD4

- CPU Intel Core i3 -9100F (3.6 up 4.20GHz / 4 nhân 4 luồng) 
- Mainboard ASUS H310M-F
- Ram ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 266Mhz 
- VGA Asus 1650 Super 4Gb
 - SSD Kingmax 120GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4

Máy tính chơi game PCQD4
Giá: 12.000.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU Intel Core i3 -9100F (3.6 up 4.20GHz / 4 nhân 4 luồng) 
- Mainboard ASUS H310M-F
- Ram ADATA 8GB (1x8GB) DDR4 266Mhz 
- VGA Asus 1650 Super 4Gb
 - SSD Kingmax 120GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4

Máy tính chơi game PCQD5
Mã SP: PCQD5
10.300.001đ
11.500.000đ

Máy tính chơi game PCQD5

- CPU AMD Ryzen 5 3500
- Mainboard Asus  B450 
- RAM ADATA (1x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz 
- SSD KINGMAX 120GB 
- Card Gigabyte 1650
- Nguồn máy tính Jetek -450 - 450W 
- VỎ CASE 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD5
Giá: 11.500.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU AMD Ryzen 5 3500
- Mainboard Asus  B450 
- RAM ADATA (1x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz 
- SSD KINGMAX 120GB 
- Card Gigabyte 1650
- Nguồn máy tính Jetek -450 - 450W 
- VỎ CASE 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD6
Mã SP: PCQD6
11.800.001đ
14.000.000đ

Máy tính chơi game PCQD6

- CPU AMD Ryzen 5 3500
- Mainboard Asus  B450 
- RAM ADATA 16Gb(2x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz 
- SSD KINGMAX 240GB 
- Card Asus 1650 Super 4Gb
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
- VỎ CASE 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD6
Giá: 14.000.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU AMD Ryzen 5 3500
- Mainboard Asus  B450 
- RAM ADATA 16Gb(2x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz 
- SSD KINGMAX 240GB 
- Card Asus 1650 Super 4Gb
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
- VỎ CASE 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD7
Mã SP: PCQD7
14.200.001đ
16.300.000đ

Máy tính chơi game PCQD7

- CPU Intel Core i5 -9400F 
- Mainboard Gigabyte B365
- Ram ADATA 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz 
- VGA Gigabyte 1660 6Gb
 - SSD Kingmax 240GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD7
Giá: 16.300.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU Intel Core i5 -9400F 
- Mainboard Gigabyte B365
- Ram ADATA 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz 
- VGA Gigabyte 1660 6Gb
 - SSD Kingmax 240GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4 

Máy tính chơi game PCQD8
Mã SP: PCQD8
14.900.001đ
17.100.000đ

Máy tính chơi game PCQD8

- CPU Intel Core i5 -9400F 
- Mainboard Gigabyte B365
- Ram ADATA 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz 
- VGA Asus Tuf 1660 Super 6Gb
 - SSD Kingmax 240GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4

Máy tính chơi game PCQD8
Giá: 17.100.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

- CPU Intel Core i5 -9400F 
- Mainboard Gigabyte B365
- Ram ADATA 16GB (2x8GB) DDR4 2666Mhz 
- VGA Asus Tuf 1660 Super 6Gb
 - SSD Kingmax 240GB 
- Nguồn máy tính Antec Atom 550W
 - Vỏ case 1Stplayer F4