Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

Máy tính để bàn QDOPC-A200A320MK
Mã SP: QDOPC-A200A320MK

Máy tính để bàn QDOPC-A200A320MK

3.800.000đ

1. Main Asus A320M-K
2. CPU AMD 200GE
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD 120GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Máy tính để bàn QDOPC-A200A320MK
Giá: 3.800.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

1. Main Asus A320M-K
2. CPU AMD 200GE
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD 120GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mãi:

Combo phím chuột L411+L102
Phần mềm diệt virus Bkav 1PC 1 năm

Máy tính để bàn QDOPC-A200G320MS2H
Mã SP: QDOPC-A200G320MS2H

Máy tính để bàn QDOPC-A200G320MS2H

4.390.000đ

1. Main Gigabyte A320M-S2H
2. CPU AMD 200GE
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD 120GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Máy tính để bàn QDOPC-A200G320MS2H
Giá: 4.390.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

1. Main Gigabyte A320M-S2H
2. CPU AMD 200GE
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD 120GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mãi:

Combo phím chuột L411+L102
Phần mềm diệt virus Bkav 1PC 1 năm

Máy tính để bàn QDOPC-G5400GH310MDS2
Mã SP: QDOPC-G5400GH310MDS2

Máy tính để bàn QDOPC-G5400GH310MDS2

5.490.000đ

1. Main Gigabyte H310M-DS2
2. CPU Intel G5400
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD Western 120GB
5. HDD Western 500GB
6. PSU Xigmatek 300W
7. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Máy tính để bàn QDOPC-G5400GH310MDS2
Giá: 5.490.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

1. Main Gigabyte H310M-DS2
2. CPU Intel G5400
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD Western 120GB
5. HDD Western 500GB
6. PSU Xigmatek 300W
7. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mãi:

Combo phím chuột L411+L102
Phần mềm diệt virus Bkav 1PC 1 năm

Máy tính để bàn QDOPC-G5400H310MK
Mã SP: QDOPC-G5400H310MK

Máy tính để bàn QDOPC-G5400H310MK

4.590.000đ

1. Main Asus H310M-K
2. CPU Intel G5400
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD 120GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Máy tính để bàn QDOPC-G5400H310MK
Giá: 4.590.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

1. Main Asus H310M-K
2. CPU Intel G5400
3. Ram Adata DDR4 4GB 2666Mhz
4. SSD 120GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mãi:

Combo phím chuột L411+L102
Phần mềm diệt virus Bkav 1PC 1 năm

Máy tính để bàn QDOPC-I39100GH310MH
Mã SP: QDOPC-I39100GH310MH

Máy tính để bàn QDOPC-I39100GH310MH

7.390.000đ

1. Main Gigabyte H310M-H
2. CPU Intel I3 9100
3. Ram Adata DDR4 8GB 2666Mhz
4. SSD 240GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Máy tính để bàn QDOPC-I39100GH310MH
Giá: 7.390.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

1. Main Gigabyte H310M-H
2. CPU Intel I3 9100
3. Ram Adata DDR4 8GB 2666Mhz
4. SSD 240GB
5. PSU Xigmatek 300W
6. Case Xigmatek XA-10

Bảo hành: 36 tháng

Khuyến mãi:

Combo phím chuột L411+L102
Phần mềm diệt virus Bkav 1PC 1 năm