"Bạn chơi game như thế nào?", đó là câu hỏi quan trọng đối với mỗi gamer bởi nó nói lên rất nhiều về con người của bạn đấy. Thông thường, mỗi người chơi sẽ có cách thức lắp đặt một phòng máy cá nhân theo ý mình dựa theo diện tích nơi ở và cả vấn đề giới hạn tài chính, nhưng cốt lõi là làm sao vừa mắt và tiện lợi nhất. Tuy nhiên đối với những người chơi "hardcore" mà lại có dư giả tiền bạc thì sao? Họ chắc chắn sẽ muốn có một không gian chơi game tuyệt vời nhất, ngầu nhất có thể đến độ khiến bất cư người chơi nào khác nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Sau đây, chúng ta sẽ đến với một số không gian chơi game cá nhân đẹp nhất được gamer chia sẻ trên diễn dàn NeoGAF:

goldenpp72

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Bruzur

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Chittagong

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Flizzipper

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

SinSilla

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

SMgamer83m

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

xabi

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

eXistor

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

BamihapSuSup

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Psycho Echidna

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Galdius

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Tactica

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Resseh

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

CaseyTappy

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Strafebogey

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị

Đây là những phòng chơi game cá nhân mà ai ai cũng phải ghen tị