Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
4.599.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000
RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15D-16GTZB (2x8GB)
Giá: 4.599.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
4.686.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15S-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 1x16Gb
Bus 3000
RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C15S-16GVR
Giá: 4.686.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C15S-16GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 1x16Gb
Bus 3000

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB)
Mã SP: RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB)
4.489.000đ

RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C16D-16GTZR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000
RAM DDR4 GSkill 16GB (3000) F4-3000C16D-16GTZR (2x8GB)
Giá: 4.489.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3000C16D-16GTZR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3000

Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16D-16GTZB (2x8GB)
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16D-16GTZB (2x8GB)
4.999.000đ

Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16D-16GTZB (2x8GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3200C16D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3200
Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16D-16GTZB (2x8GB)
Giá: 4.999.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3200C16D-16GTZB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x8Gb
Bus 3200

Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16Q-16GVKB (4x4GB)
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16Q-16GVKB (4x4GB)
5.475.000đ

Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16Q-16GVKB (4x4GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3200C16Q-16GVKB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4x4Gb
Bus 3200
Ram DDR4 GSkill 16GB (3200) F4-3200C16Q-16GVKB (4x4GB)
Giá: 5.475.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3200C16Q-16GVKB
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4x4Gb
Bus 3200

Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GTZR (2x16GB)
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GTZR (2x16GB)
7.290.000đ

Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GTZR (2x16GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C15D-32GTZR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GTZR (2x16GB)
Giá: 7.290.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C15D-32GTZR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GVR (2x16GB)
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GVR (2x16GB)
8.250.000đ

Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GVR (2x16GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C15D-32GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C15D-32GVR (2x16GB)
Giá: 8.250.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C15D-32GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C16D-32GFXR (2x16GB)
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C16D-32GFXR (2x16GB)
9.234.000đ

Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C16D-32GFXR (2x16GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C16D-32GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 32GB (2400) F4-2400C16D-32GFXR (2x16GB)
Giá: 9.234.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C16D-32GFXR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill 32GB (3200) F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB)
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 32GB (3200) F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB)
9.390.000đ

Ram DDR4 GSkill 32GB (3200) F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB)

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3200C16D-32GTZ
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 3200
Ram DDR4 GSkill 32GB (3200) F4-3200C16D-32GTZ (2x16GB)
Giá: 9.390.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-3200C16D-32GTZ
Loại RAM DDR4
Dung lượng 2x16Gb
Bus 3200

Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GIS
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GIS
1.020.000đ

Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GIS

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-4GIS
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GIS
Giá: 1.020.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-4GIS
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GVR
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GVR
1.195.000đ

Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GVR

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-4GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 4GB (2400) F4-2400C17S-4GVR
Giá: 1.195.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-4GVR
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill 8GB (2133) F4-2133C15S-8GIS
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 8GB (2133) F4-2133C15S-8GIS
2.134.000đ

Ram DDR4 GSkill 8GB (2133) F4-2133C15S-8GIS

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2133C15S-8GIS
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2133
Ram DDR4 GSkill 8GB (2133) F4-2133C15S-8GIS
Giá: 2.134.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2133C15S-8GIS
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2133

Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GIS
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GIS
1.650.000đ

Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GIS

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-8GIS
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GIS
Giá: 1.650.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-8GIS
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNT
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNT
1.969.000đ

Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNT

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-8GNT
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNT
Giá: 1.969.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-8GNT
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400

Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNX
Mã SP: Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNX
2.090.000đ

Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNX

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-8GNX
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400
Ram DDR4 GSkill 8GB (2400) F4-2400C17S-8GNX
Giá: 2.090.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Sản phẩm Bộ nhớ trong PC
Hãng sản xuất GSkill
Model F4-2400C17S-8GNX
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400