Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

Segotep GP1100G Gold
Mã SP: Segotep GP1100G Gold
3.798.999đ

Segotep GP1100G Gold

Công suất thực: 1100W
Công suất max: 1100W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP1100G Gold
Giá: 3.798.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 1100W
Công suất max: 1100W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP600G Gold
Mã SP: Segotep GP600G Gold
2.298.999đ

Segotep GP600G Gold

Công suất thực: 600W
Công suất max: 600W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP600G Gold
Giá: 2.298.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 600W
Công suất max: 600W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP600P Platinum
Mã SP: Segotep GP600P Platinum
2.798.999đ

Segotep GP600P Platinum

Công suất thực: 600W
Công suất max: 600W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP600P Platinum
Giá: 2.798.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 600W
Công suất max: 600W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP600T Titanium
Mã SP: Segotep GP600T Titanium
2.989.999đ

Segotep GP600T Titanium

Công suất thực: 600W
Công suất max: 600W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP600T Titanium
Giá: 2.989.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 600W
Công suất max: 600W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP700G Gold
Mã SP: Segotep GP700G Gold
2.498.999đ

Segotep GP700G Gold

Công suất thực: 700W
Công suất max: 700W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP700G Gold
Giá: 2.498.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 700W
Công suất max: 700W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep GP900G Gold
Mã SP: Segotep GP900G Gold
2.798.999đ

Segotep GP900G Gold

Công suất thực: 900W
Công suất max: 900W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu

Segotep GP900G Gold
Giá: 2.798.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 900W
Công suất max: 900W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu

Segotep H9 Plus+
Mã SP: Segotep H9 Plus+
1.168.999đ

Segotep H9 Plus+

Công suất thực: 520W
Công suất max: 620W
Công nghệ: A.I Cooler, Multi Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep H9 Plus+
Giá: 1.168.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 520W
Công suất max: 620W
Công nghệ: A.I Cooler, Multi Rail, A.PFC
Sản phẩm dành cho Home Games, Modding

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep Q6
Mã SP: Segotep Q6
598.999đ

Segotep Q6

Công suất thực: 400W
Công suất max: 450W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, P.PFC
Sản phẩm dành cho Games/ Net

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep Q6
Giá: 598.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 400W
Công suất max: 450W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, P.PFC
Sản phẩm dành cho Games/ Net

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu​

Segotep S7GT
Mã SP: Segotep S7GT
698.999đ

Segotep S7GT

Công suất thực: 450W
Công suất max: 500W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, E.PFC
Sản phẩm dành cho Games/ Net

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu

Segotep S7GT
Giá: 698.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Công suất thực: 450W
Công suất max: 500W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, E.PFC
Sản phẩm dành cho Games/ Net

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu

Segotep X3
Mã SP: Segotep X3
498.999đ

Segotep X3

Công suất thực: 350W
Công suất max: 400W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, P.PFC
Sản phẩm dành cho Games/ Net

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu

Segotep X3
Giá: 498.999đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Công suất thực: 350W
Công suất max: 400W
Công nghệ: A.I Cooler, Single Rail, P.PFC
Sản phẩm dành cho Games/ Net

Bảo hành: 36 tháng, 1 đổi 1 mới 100% trong 12 tháng đầu