Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5'' SATA III (MZ-76E1T0BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5'' SATA III
3.900.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5'' SATA III (MZ-76E1T0BW)

SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW)

- Dung lượng: 1TB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5"

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5'' SATA III (MZ-76E1T0BW)
Giá: 3.900.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW)

- Dung lượng: 1TB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5"

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB M.2 2280 (MZ-N6E1T0BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB M.2 2280
3.999.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB M.2 2280 (MZ-N6E1T0BW)

SSD Samsung 860 EVO (MZ-N6E1T0BW)

- Dung lượng: 1TB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: M.2 2280

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB M.2 2280 (MZ-N6E1T0BW)
Giá: 3.999.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 EVO (MZ-N6E1T0BW)

- Dung lượng: 1TB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: M.2 2280

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB 2.5" SATA III (MZ-76E250BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB 2.5" SATA III
1.360.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB 2.5" SATA III (MZ-76E250BW)

SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E250BW)- Dung lượng: 250GB- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s- Kích thước: 2.5"- Tốc độ đọc: 550MB/s- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB 2.5" SATA III (MZ-76E250BW)
Giá: 1.360.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E250BW)- Dung lượng: 250GB- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s- Kích thước: 2.5"- Tốc độ đọc: 550MB/s- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB M.2 2280 (MZ-N6E250BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB
1.450.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB M.2 2280 (MZ-N6E250BW)

SSD Samsung 860 EVO (MZ-N6E250BW)

- Dung lượng: 250GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: M.2 2280

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB M.2 2280 (MZ-N6E250BW)
Giá: 1.450.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 EVO (MZ-N6E250BW)

- Dung lượng: 250GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: M.2 2280

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB 2.5" SATA III (MZ-76E500BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB 2.5" SATA III
1.850.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB 2.5" SATA III (MZ-76E500BW)

SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E500BW)

- Dung lượng: 500GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Kích thước: 2.5"

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB 2.5" SATA III (MZ-76E500BW)
Giá: 1.850.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E500BW)

- Dung lượng: 500GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Kích thước: 2.5"

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB M.2 2280 (MZ-N6E500BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB M.2 2280
1.850.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB M.2 2280 (MZ-N6E500BW)

SSD Samsung 860 EVO (MZ-N6E500BW)

- Dung lượng: 500GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: M.2 2280

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB M.2 2280 (MZ-N6E500BW)
Giá: 1.850.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 EVO (MZ-N6E500BW)

- Dung lượng: 500GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: M.2 2280

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III (MZ-76P256BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III
2.459.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III (MZ-76P256BW)

SSD Samsung 860 PRO (MZ-76P256BW)

- Dung lượng: 256GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5 inch

- Tốc độ đọc: 560MB/s

- Tốc độ ghi: 530MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 256GB 2.5'' SATA III (MZ-76P256BW)
Giá: 2.459.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 PRO (MZ-76P256BW)

- Dung lượng: 256GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5 inch

- Tốc độ đọc: 560MB/s

- Tốc độ ghi: 530MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 512GB 2.5'' SATA III (MZ-76P512BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 512GB 2.5'' SATA III
3.989.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 512GB 2.5'' SATA III (MZ-76P512BW)

SSD Samsung 860 PRO (MZ-76P512BW)

- Dung lượng: 512GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5 inch

- Tốc độ đọc: 560MB/s

- Tốc độ ghi: 530MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 512GB 2.5'' SATA III (MZ-76P512BW)
Giá: 3.989.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 PRO (MZ-76P512BW)

- Dung lượng: 512GB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5 inch

- Tốc độ đọc: 560MB/s

- Tốc độ ghi: 530MB/s

Ổ cứng SSD Samsung 860 QVO 1TB 2.5'' SATA III
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 860 QVO 1TB 2.5'' SATA III
3.790.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 860 QVO 1TB 2.5'' SATA III

SSD Samsung 860 QVO 1TB 2.5'' SATA III

- Dung lượng: 1TB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5"

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

- Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa):96K/89K

Ổ cứng SSD Samsung 860 QVO 1TB 2.5'' SATA III
Giá: 3.790.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

SSD Samsung 860 QVO 1TB 2.5'' SATA III

- Dung lượng: 1TB

- Chuẩn giao tiếp: Sata III 6Gbit/s

- Kích thước: 2.5"

- Tốc độ đọc: 550MB/s

- Tốc độ ghi: 520MB/s

- Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa):96K/89K

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA 3 (MZ-77E1T0BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA 3
3.988.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA 3 (MZ-77E1T0BW)

Kích thước: 2.5"

Giao diện: SATA 3

Dung lượng: 1TB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA 3 (MZ-77E1T0BW)
Giá: 3.988.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Kích thước: 2.5"

Giao diện: SATA 3

Dung lượng: 1TB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 250GB 2.5" SATA 3 (MZ-77E250BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 250GB 2.5" SATA 3
1.399.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 250GB 2.5" SATA 3 (MZ-77E250BW)

Kích thước: 2.5"Giao diện: SATA 3Dung lượng: 250GBTốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/sTốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPSKiểu Flash: TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 250GB 2.5" SATA 3 (MZ-77E250BW)
Giá: 1.399.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Kích thước: 2.5"Giao diện: SATA 3Dung lượng: 250GBTốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/sTốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPSKiểu Flash: TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB 2.5" SATA 3 (MZ-77E500BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB 2.5" SATA 3
1.899.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB 2.5" SATA 3 (MZ-77E500BW)

Kích thước: 2.5"

Giao diện: SATA 3

Dung lượng: 500GB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 EVO 500GB 2.5" SATA 3 (MZ-77E500BW)
Giá: 1.899.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Kích thước: 2.5"

Giao diện: SATA 3

Dung lượng: 500GB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: TLC (Samsung V-NAND 3bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 1TB 2.5-Inch SATA III
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 1TB 2.5-Inch SATA III
3.080.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 1TB 2.5-Inch SATA III

Kích thước: 2.5 inch

Giao diện: SATA III

Dung lượng: 1TB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: 3D QLC (V-NAND 4bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 1TB 2.5-Inch SATA III
Giá: 3.080.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Kích thước: 2.5 inch

Giao diện: SATA III

Dung lượng: 1TB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: 3D QLC (V-NAND 4bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 2TB 2.5-Inch SATA III
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 2TB 2.5-Inch SATA III
6.060.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 2TB 2.5-Inch SATA III

Kích thước: 2.5 inch

Giao diện: SATA III

Dung lượng: 2TB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: 3D QLC (V-NAND 4bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 2TB 2.5-Inch SATA III
Giá: 6.060.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Kích thước: 2.5 inch

Giao diện: SATA III

Dung lượng: 2TB

Tốc độ đọc/ghi: 560 MB/s/530 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 98,000 IOPS/88,000 IOPS

Kiểu Flash: 3D QLC (V-NAND 4bit MLC)

Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO PLUS NVMe M.2 1TB (MZ-V7S1T0BW)
Mã SP: Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO PLUS NVMe M.2 1TB
5.699.000đ

Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO PLUS NVMe M.2 1TB (MZ-V7S1T0BW)

Kích thước: M.2 (2280)

Giao diện: PCIe Gen 3.0 x 4

Dung lượng: 1TB

Tốc độ đọc/ghi: 3.500 MB/s/3.200 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 480.000 IOPS/ 550.000 IOPS

Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO PLUS NVMe M.2 1TB (MZ-V7S1T0BW)
Giá: 5.699.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Kích thước: M.2 (2280)

Giao diện: PCIe Gen 3.0 x 4

Dung lượng: 1TB

Tốc độ đọc/ghi: 3.500 MB/s/3.200 MB/s

Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 480.000 IOPS/ 550.000 IOPS