Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

RAM DDR3 Kingmax 2GB 1600 (8 chip)
Mã SP: RAM DDR3 Kingmax 2GB 1600
480.000đ

RAM DDR3 Kingmax 2GB 1600 (8 chip)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingmax 2GB (1600) (8 chip)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 2Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 2Gb
Bus 1600
RAM DDR3 Kingmax 2GB 1600 (8 chip)
Giá: 480.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingmax 2GB (1600) (8 chip)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 2Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 2Gb
Bus 1600

RAM DDR3 Kingmax 4GB 1600 (8 chip)
Mã SP: RAM DDR3 Kingmax 4GB 1600 8 chip
840.000đ

RAM DDR3 Kingmax 4GB 1600 (8 chip)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingmax 4GB (1600) (8 chip)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 4Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 4Gb
Bus 1600
RAM DDR3 Kingmax 4GB 1600 (8 chip)
Giá: 840.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingmax 4GB (1600) (8 chip)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 4Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 4Gb
Bus 1600

RAM DDR3 Kingmax 8GB 1600
Mã SP: RAM DDR3 Kingmax 8GB 1600
1.520.000đ

RAM DDR3 Kingmax 8GB 1600

Sản phẩm RAM DDR3 Kingmax 8GB 1600
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 8Gb
Bus 1600
RAM DDR3 Kingmax 8GB 1600
Giá: 1.520.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm RAM DDR3 Kingmax 8GB 1600
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 8Gb
Bus 1600

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 (KVR16N11S8/4)
Mã SP: RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 (KVR16N11S8/4)
890.000đ

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 (KVR16N11S8/4)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB 1600 (KVR16N11S8/4)
Hãng sản xuất Kingston
Model 4Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 4Gb
Bus 1600
RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 (KVR16N11S8/4)
Giá: 890.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB 1600 (KVR16N11S8/4)
Hãng sản xuất Kingston
Model 4Gb DDR3 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 4Gb
Bus 1600

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10F/4) (Xanh)
Mã SP: RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10F/4) (Xanh)
950.000đ

RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10F/4) (Xanh)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10F/4)
Hãng sản xuất Kingston
Model 4Gb DDR4 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 4Gb
Bus 1600
RAM DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10F/4) (Xanh)
Giá: 950.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR3 Kingston 4GB 1600 Hyper X Fury (HX316C10F/4)
Hãng sản xuất Kingston
Model 4Gb DDR4 1600
Loại RAM DDR3
Dung lượng 4Gb
Bus 1600

RAM DDR4 Kingmax 16GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 16GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
4.275.000đ

RAM DDR4 Kingmax 16GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 2400
RAM DDR4 Kingmax 16GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Giá: 4.275.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 2400

RAM DDR4 Kingmax 16GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 16GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
4.275.000đ

RAM DDR4 Kingmax 16GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 2666
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 2666
RAM DDR4 Kingmax 16GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Giá: 4.275.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 2666
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 2666

RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
4.375.000đ

RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 3000
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 3000
RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Giá: 4.375.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 3000
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 3000

RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon RGB
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon RGB
4.650.000đ

RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon RGB

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon RGB
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 3000
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 3000
RAM DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon RGB
Giá: 4.650.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB 3000 ZEUS Dragon RGB
Hãng sản xuất Kingmax
Model 16Gb DDR4 3000
Loại RAM DDR4
Dung lượng 16Gb
Bus 3000

RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400
1.055.000đ

RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 4GB 2400
Hãng sản xuất Kingmax
Model 4Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400
RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400
Giá: 1.055.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 4GB 2400
Hãng sản xuất Kingmax
Model 4Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400

RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
1.095.000đ

RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 4GB 2400
Hãng sản xuất Kingmax
Model 4Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400
RAM DDR4 Kingmax 4GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink (Đỏ)
Giá: 1.095.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 4GB 2400
Hãng sản xuất Kingmax
Model 4Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 4Gb
Bus 2400

RAM DDR4 Kingmax 8GB (2666) ZEUS Dragon Heatsink
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 8GB (2666) ZEUS Dragon Heatsink
2.075.000đ

RAM DDR4 Kingmax 8GB (2666) ZEUS Dragon Heatsink

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 8GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 2666
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2666
RAM DDR4 Kingmax 8GB (2666) ZEUS Dragon Heatsink
Giá: 2.075.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 8GB 2666 ZEUS Dragon Heatsink
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 2666
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2666

RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 (8 chip)
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 (8 chip)
1.995.000đ

RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 (8 chip)

Sản phẩm RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400
RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 (8 chip)
Giá: 1.995.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400

RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink
2.075.000đ

RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink

Sản phẩm RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400
RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink
Giá: 2.075.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm RAM DDR4 Kingmax 8GB 2400 ZEUS Dragon Heatsink
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 2400
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 2400

RAM DDR4 Kingmax 8GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Mã SP: RAM DDR4 Kingmax 8GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
2.250.000đ

RAM DDR4 Kingmax 8GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 8GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 3000
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 3000
RAM DDR4 Kingmax 8GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Giá: 2.250.000đ [Giá đã bao gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Sản phẩm Bộ nhớ DDR4 Kingmax 8GB 3000 ZEUS Dragon Heatsink (Đen)
Hãng sản xuất Kingmax
Model 8Gb DDR4 3000
Loại RAM DDR4
Dung lượng 8Gb
Bus 3000