Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

cpu intel celeron g4900
Mã SP: Intel celeron g4900
1.350.000đ

cpu intel celeron g4900

Hãng sản xuất: Intel
Model: celeron g4900
Socket: LGA 1151-V2
Bộ nhớ cache: 2M
Tốc độ xung nhịp: 3.1GHz

cpu intel celeron g4900
Giá: 1.350.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Hãng sản xuất: Intel
Model: celeron g4900
Socket: LGA 1151-V2
Bộ nhớ cache: 2M
Tốc độ xung nhịp: 3.1GHz

CPU Intel Core i3 4160 Box / 3.6Ghz / 3MB Cache / socket 1150
Mã SP: Intel Core i3 4160
2.650.000đ

CPU Intel Core i3 4160 Box / 3.6Ghz / 3MB Cache / socket 1150

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4160
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.6GHz

CPU Intel Core i3 4160 Box / 3.6Ghz / 3MB Cache / socket 1150
Giá: 2.650.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4160
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.6GHz

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: CPU Intel Core i3 6100
2.620.000đ

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 6100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7 GHz

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 2.620.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 6100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7 GHz

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics  / Socket 1150 (Haswell refresh)
Mã SP: Intel Core i3-4170
2.690.000đ

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4170
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7GHz

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)
Giá: 2.690.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4170
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7GHz

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Mã SP: Intel Core i3-7100
2.899.000đ

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.9GHz

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Giá: 2.899.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.9GHz

CPU Intel Core i3-7320 (4.10 GHz/2 nhân 4 luồng/ FCLGA1151/ 4MB
Mã SP: CPU Intel Core I3-7320
3.910.000đ

CPU Intel Core i3-7320 (4.10 GHz/2 nhân 4 luồng/ FCLGA1151/ 4MB

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7300
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core i3-7320 (4.10 GHz/2 nhân 4 luồng/ FCLGA1151/ 4MB
Giá: 3.910.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Liên Hệ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7300
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core i3-7350K - 4.2GHz, 4MB, socket 1151 (no fan)
Mã SP: Core I3-7350K
3.499.000đ

CPU Intel Core i3-7350K - 4.2GHz, 4MB, socket 1151 (no fan)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-7350K
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core i3-7350K - 4.2GHz, 4MB, socket 1151 (no fan)
Giá: 3.499.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-7350K
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core i3-8100 (3.6Ghz/ 4 nhân 4 luồng/ 1151v2-CoffeeLake/ 6MB)
Mã SP: Core I3-8100
3.290.000đ

CPU Intel Core i3-8100 (3.6Ghz/ 4 nhân 4 luồng/ 1151v2-CoffeeLake/ 6MB)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-8100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core i3-8100 (3.6Ghz/ 4 nhân 4 luồng/ 1151v2-CoffeeLake/ 6MB)
Giá: 3.290.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-8100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core i3-9100 (3.6GHz/ 4 nhân 4 luồng/ 6MB/ Coffee Lake-R)
Mã SP: CPU Intel Core i3-9100 Coffee Lake-R
3.399.000đ

CPU Intel Core i3-9100 (3.6GHz/ 4 nhân 4 luồng/ 6MB/ Coffee Lake-R)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-9100
Socket: LGA1151 (Coffee Lake-R)
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core i3-9100 (3.6GHz/ 4 nhân 4 luồng/ 6MB/ Coffee Lake-R)
Giá: 3.399.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-9100
Socket: LGA1151 (Coffee Lake-R)
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core i3-9100F (3.6Ghz, 4 nhân 4 luồng, 6MB Cache, 65W) - LGA 1151
Mã SP: CPU Intel Core i3-9100F
1.650.000đ

CPU Intel Core i3-9100F (3.6Ghz, 4 nhân 4 luồng, 6MB Cache, 65W) - LGA 1151

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-9100F
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core i3-9100F (3.6Ghz, 4 nhân 4 luồng, 6MB Cache, 65W) - LGA 1151
Giá: 1.650.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-9100F
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: CPU Intel Core i5-6400
4.330.000đ

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 2.7 GHz

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 4.330.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 2.7 GHz

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: Intel Core i5-6500
4.910.000đ

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.2GHz

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 4.910.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.2GHz

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: Intel Core i5-6600
5.480.000đ

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6600
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.3GHz

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 5.480.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6600
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.3GHz

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Mã SP: Intel Core i5-7400
5.490.000đ

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.0GHz

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Giá: 5.490.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.0GHz

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Mã SP: Intel Core i5-7500
6.390.000đ

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.4GHz

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Giá: 6.390.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.4GHz