Phụ trách kinh doanh:  0376463099

Bộ phận kế toán:          0973138585

Bộ phận bảo hành:       0966754699

cpu intel celeron g4900
Mã SP: Intel celeron g4900

cpu intel celeron g4900

1.280.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: celeron g4900
Socket: LGA 1151-V2
Bộ nhớ cache: 2M
Tốc độ xung nhịp: 3.1GHz

cpu intel celeron g4900
Giá: 1.280.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: celeron g4900
Socket: LGA 1151-V2
Bộ nhớ cache: 2M
Tốc độ xung nhịp: 3.1GHz

CPU Intel Core i3 4160 Box / 3.6Ghz / 3MB Cache / socket 1150
Mã SP: Intel Core i3 4160

CPU Intel Core i3 4160 Box / 3.6Ghz / 3MB Cache / socket 1150

2.650.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4160
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.6GHz

CPU Intel Core i3 4160 Box / 3.6Ghz / 3MB Cache / socket 1150
Giá: 2.650.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4160
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.6GHz

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: CPU Intel Core i3 6100

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

2.620.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 6100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7 GHz

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 2.620.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 6100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7 GHz

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics  / Socket 1150 (Haswell refresh)
Mã SP: Intel Core i3-4170

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

2.690.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4170
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7GHz

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)
Giá: 2.690.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 4170
Socket: 1150
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.7GHz

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Mã SP: Intel Core i3-7100

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

3.425.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.9GHz

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Giá: 3.425.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 3M
Tốc độ xung nhịp: 3.9GHz

CPU Intel Core I3-7300
Mã SP: Core I3-7300

CPU Intel Core I3-7300

3.615.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7300
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core I3-7300
Giá: 3.615.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i3 7300
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core I3-7350K
Mã SP: Core I3-7350K

CPU Intel Core I3-7350K

4.920.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-7350K
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core I3-7350K
Giá: 4.920.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-7350K
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 4M
Tốc độ xung nhịp: 4.0GHz

CPU Intel Core I3-8100
Mã SP: Core I3-8100

CPU Intel Core I3-8100

3.530.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-8100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core I3-8100
Giá: 3.530.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core I3-8100
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.6 GHz

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: CPU Intel Core i5-6400

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

4.330.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 2.7 GHz

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 4.330.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 2.7 GHz

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: Intel Core i5-6500

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

4.910.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.2GHz

CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 4.910.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.2GHz

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: Intel Core i5-6600

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

5.480.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6600
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.3GHz

CPU Intel Core i5-6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Giá: 5.480.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 6600
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.3GHz

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Mã SP: Intel Core i5-7400

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

5.490.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.0GHz

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Giá: 5.490.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7400
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.0GHz

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Mã SP: Intel Core i5-7500

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

6.390.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.4GHz

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
Giá: 6.390.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5 7500
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.4GHz

CPU Intel Core i5-7600
Mã SP: Intel Core i5-7600

CPU Intel Core i5-7600

6.230.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5-7600
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.5GHz

CPU Intel Core i5-7600
Giá: 6.230.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5-7600
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 3.5GHz

CPU Intel Core i5-7600K
Mã SP: Intel Core i5-7600K

CPU Intel Core i5-7600K

6.199.000đ

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5-7600K
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 4.2GHz

CPU Intel Core i5-7600K
Giá: 6.199.000đ [Không Bao Gồm VAT]
Kho hàng: Còn Hàng

Hãng sản xuất: Intel
Model: Core i5-7600K
Socket: 1151
Bộ nhớ cache: 6M
Tốc độ xung nhịp: 4.2GHz