X

Cho thuê PC

danh mục

Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 1

Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 1

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 90.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng): 800.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 700.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 500.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
CPU: Intel Pentium Gold-G6400 Main: H510 Ram: 8 GB Ổ cứng: SSD 2.5 inch 120 GB Nguồn: 350 ~ 400W ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 3

Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 3

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 150.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng): 1.300.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 1.100.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 1.000.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
CPU: Intel Core I5-11400 Main: B560 Ram: 16 GB Ổ cứng: SSD 2.5 inch 120 GB Nguồn: 500W ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 4

Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 4

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 170.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng): 1.600.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 1.400.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 1.200.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
CPU: Intel Core i3-11100F Main: H510 Ram: 16 GB Ổ cứng: SSD 2.5 inch 120 GB Card màn hình: GTX 1050TI 4GB ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 5

Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 5

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 300.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng): 2.400.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 2.100.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 1.900.000đ/tháng
 • - **Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
CPU: Intel Core i5-11400F Main: B560 Ram: 16 GB Ổ cứng: SSD 2.5 inch 256 GB Card màn hình: GTX 1650 4GB ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 6

Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 6

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 700.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng): 4.500.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 4.000.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 3.500.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
CPU: Intel Core i7-11700f Main: Z590 Ram: 32 GB Ổ cứng: SSD M2.NVME 512 GB Card màn hình: RTX 2060-6 GB ...
Liên hệ
Chuột phím tai nghe gaming
Chuột phím tai nghe gaming
Liên hệ
Còn hàng

Chuột phím tai nghe gaming

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 150.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng): 1.500.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 1.200.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 900.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
Liên hệ
Màn hình văn phòng 60Hz thông thường

Màn hình văn phòng 60Hz thông thường

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 100.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng) hỗ trợ khi thuê cùng pc: 1.000.000đ - 300.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 800.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 600.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
Liên hệ
Màn hình chuyên dụng 144Hz
Màn hình chuyên dụng 144Hz
Liên hệ
Còn hàng

Màn hình chuyên dụng 144Hz

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 200.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng) hỗ trợ khi thuê cùng pc: 2.000.000đ - 600.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 1.500.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 1.000.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 2

Cấu hình cho thuê máy tính QDC Rental 2

KHUYẾN MÃI
 • - Giá thuê dưới 1 tháng (tính theo ngày tối thiểu 5 ngày): 110.000đ/ngày
 • - Giá thuê /1 tháng(1 đến 3 tháng): 1.000.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 3 đến 6 tháng: 900.000đ/tháng
 • - Giá thuê từ 6 tháng đến 1 năm: 700.000đ/tháng
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Hiếu - 096.466.9769
 • ...
CPU: Intel Core i3-11100 Main: H510 Ram: 8 GB Ổ cứng: SSD 2.5 inch 120 GB Nguồn: 350 ~ 400W ...
Liên hệ