X

Cấu hình gaming

Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 4

Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 4

KHUYẾN MÃI
 • - Giá đối với khách thuê theo ngày: 400.000VNĐ/1 ngày
 • - Giá đối với khách thuê theo tháng (1-3 tháng): 4.300.000VNĐ/1 tháng
 • - Giá đối với khách thuê theo quý, năm: 3.000.000VNĐ/1 tháng
 • - (Bảng giá đối với khách thuê số lượng trên 10 máy)
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Thịnh - 0989.640.929 **
 • ...
CPU: Intel Core i7-12700f Main: B660 Ram: 16 GB Ổ cứng: SSD 500GB Card màn hình: 3060 ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 3

Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 3

KHUYẾN MÃI
 • - Giá đối với khách thuê theo ngày: 350.000VNĐ/1 ngày
 • - Giá đối với khách thuê theo tháng (1-3 tháng): 2.700.000VNĐ/1 tháng
 • - Giá đối với khách thuê theo quý, năm: 1.800.000VNĐ/1 tháng
 • - (Bảng giá đối với khách thuê số lượng trên 10 máy)
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Thịnh - 0989.640.929 **
 • ...
CPU: Intel Core i5-12400F Main: B660 Ram: 16 GB Ổ cứng: SSD 240GB Card màn hình: 1660s ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 2

Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 2

KHUYẾN MÃI
 • - Giá đối với khách thuê theo ngày: 300.000VNĐ/1 ngày
 • - Giá đối với khách thuê theo tháng (1-3 tháng): 2.000.000VNĐ/1 tháng
 • - Giá đối với khách thuê theo quý, năm: 1.400.000VNĐ/1 tháng
 • - (Bảng giá đối với khách thuê số lượng trên 10 máy)
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Thịnh - 0989.640.929 **
 • ...
CPU: Intel Core i5-10400F Main: B560 Ram: 16 GB Ổ cứng: SSD 240Gb Card màn hình: GTX 1650 ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 1

Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 1

KHUYẾN MÃI
 • - Giá đối với khách thuê theo ngày: 300.000VNĐ/1 ngày
 • - Giá đối với khách thuê theo tháng (1-3 tháng): 2.000.000VNĐ/1 tháng
 • - Giá đối với khách thuê theo quý, năm: 1.400.000VNĐ/1 tháng
 • - (Bảng giá đối với khách thuê số lượng trên 10 máy)
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Thịnh - 0989.640.929 **
 • ...
CPU: Intel Core i3-10105F Main: H510 Ram: 16GB Ổ cứng: SSD 240 GB Card màn hình: GTX 1050TI 4GB ...
Liên hệ
Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 5

Cấu hình cho thuê máy tính Gaming 5

KHUYẾN MÃI
 • - Giá đối với khách thuê theo ngày: 550.000VNĐ/1 ngày
 • - Giá đối với khách thuê theo tháng (1-3 tháng): 6.300.000VNĐ/1 tháng
 • - Giá đối với khách thuê theo quý, năm: 4.500.000VNĐ/1 tháng
 • - (Bảng giá đối với khách thuê số lượng trên 10 máy)
 • - ** Liên hệ Kinh doanh thuê máy: Mr. Thịnh - 0989.640.929 **
 • ...
CPU: Intel Core i9-12900K Main: Z690 Ram: 32 GB Ổ cứng: SSD 500GB Card màn hình: 3060 ...
Liên hệ