X

Chính sách giao hàng

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 

Theo giá trị đơn hàng

Số Km được Miễn Phí

Thời gian đáp ứng

Thu phí

Từ 200.000đ đến 500.000đ

 

Giao trong ngày

30.000đ /1 lần giao (trong vòng 10km)

 

Từ km thứ 11 thu phí 6.000/km .

Trên 500.000đ

10km

Giao hàng trong 4h

Từ km thứ 11 thu phí 6.000/km.

Trên 3 triệu đồng

20km

Giao hàng trong 4h

Từ km thứ 21 thu phí 6.000/km (chở hàng bằng ô tô thu phí 10.000đ/km).

Trên 10 triệu đồng

30km

Giao hàng trong 4h

Từ km thứ 31 thu phí 6.000/km (chở hàng bằng ô tô thu phí 10.000đ/km).

Trên 50 triệu đồng

40km

Theo thỏa thuận với khách hàng

Từ km thứ 41 thu phí 10.000/km hoặc theo tư vấn từ nhân viên bán hàng.

Trên 100 triệu đồng

100km

Theo thỏa thuận với khách hàng

Từ km thứ 101 thu phí 10.000/km hoặc theo tư vấn từ nhân viên bán hàng.

Trên 200 triệu đồng

200km

Theo thỏa thuận với khách hàng

Từ km thứ 201 thu phí 10.000/km hoặc theo tư vấn từ nhân viên bán hàng.

Trên 300 triệu đồng

300km

Theo thỏa thuận với khách hàng

Từ km thứ 301 thu phí 10.000/km hoặc theo tư vấn từ nhân viên bán