X

VGS

hãng sản xuất

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 32GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: NVIDIA RTX2070 MaxQ 8GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
51.299.000đ -2% 50.299.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ GTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ GTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 64GB Ổ cứng: 2TB SSD VGA: NVIDIA RTX2070 MaxQ 8GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
62.209.000đ -2% 61.209.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 64GB Ổ cứng: 2TB SSD VGA: NVIDIA RTX2070 MaxQ 8GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
62.209.000đ -2% 61.209.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BUBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BUBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 16GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: NVIDIA GTX1660ti 6GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
36.759.000đ -3% 35.759.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BUBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BUBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 16GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: NVIDIA RTX2070 MaxQ 8GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
46.659.000đ -2% 45.659.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BUBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BUBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 32GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: NVIDIA RTX2070 MaxQ 8GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
51.299.000đ -2% 50.299.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71ABBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71ABBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 32GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: NVIDIA GTX1660ti GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
41.199.000đ -2% 40.199.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71ABBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71ABBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 64GB Ổ cứng: 2TB SSD VGA: NVIDIA GTX1660Ti 6GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
52.309.000đ -2% 51.309.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71AUBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71AUBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 16GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: NVIDIA GTX1660ti 6GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
36.759.000đ -3% 35.759.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71AUBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71AUBU6000M2S2) (i7 9750H/ 32GB Ram/ 1TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 32GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: NVIDIA GTX1660ti GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
41.199.000đ -2% 40.199.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71AUBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71AUBU6000M3S3) (i7 9750H/ 64GB Ram/ 2TB SSD/ GTX1660Ti 6G/15.6 inch FHD IPS/Xám kim loại)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 64GB Ổ cứng: 2TB SSD VGA: NVIDIA GTX1660Ti 6GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
52.309.000đ -2% 51.309.000đ
Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

Laptop Gaming VGS Imperium (BQC71BBBU6000M1S1) (i7 9750H/ 16GB Ram/ 512GB SSD/ RTX2070 MaxQ 8G/15.6 inch FHD IPS/Đen)

CPU: Intel Core i7 9750H RAM: 16GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: NVIDIA RTX2070 MaxQ 8GB Màn hình: 15.6 inch FHD IPS ...
46.659.000đ -2% 45.659.000đ