X

AVITA

hãng sản xuất

Laptop AVITA LIBER V14B (NS14B8VNR571-CGB) (i7 10510U/8GB RAM/1TB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Vàng)

Laptop AVITA LIBER V14B (NS14B8VNR571-CGB) (i7 10510U/8GB RAM/1TB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Vàng)

CPU: intel i7 10510U RAM: 8GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
20.999.000đ -5% 19.999.000đ
Laptop AVITA LIBER V14D (NS14D8VNF561-BPB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Hồng)

Laptop AVITA LIBER V14D (NS14D8VNF561-BPB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Hồng)

CPU: intel i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
17.659.000đ -6% 16.659.000đ
CPU: intel i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD HĐH: Win 10 Màu: vàng

CPU: intel i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD HĐH: Win 10 Màu: vàng

CPU: intel i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
17.659.000đ -6% 16.659.000đ
Laptop AVITA LIBER V14F (NS14F8VNF561-ABB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Xanh)

Laptop AVITA LIBER V14F (NS14F8VNF561-ABB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Xanh)

CPU: Intel Core i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
17.659.000đ -6% 16.659.000đ
Laptop AVITA LIBER V14G (NS14G8VNG561-PWB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Trắng)

Laptop AVITA LIBER V14G (NS14G8VNG561-PWB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Trắng)

CPU: intel i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
17.659.000đ -6% 16.659.000đ
Laptop AVITA LIBER V14H (NS14H8VNG561-URB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Đỏ)

Laptop AVITA LIBER V14H (NS14H8VNG561-URB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Đỏ)

CPU: intel i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
17.659.000đ -6% 16.659.000đ
Laptop AVITA LIBER V14I (NS14I8VNR571-BPB) (i7 10510U/8GB RAM/1TB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Hồng)

Laptop AVITA LIBER V14I (NS14I8VNR571-BPB) (i7 10510U/8GB RAM/1TB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Hồng)

CPU: intel i7 10510U RAM: 8GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
22.209.000đ -5% 21.209.000đ
Laptop AVITA LIBER V14J (NS14J8VNR571-FLB) (i7 10510U/8GB RAM/1TB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Tím)

Laptop AVITA LIBER V14J (NS14J8VNR571-FLB) (i7 10510U/8GB RAM/1TB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Tím)

CPU: intel i7 10510U RAM: 8GB Ổ cứng: 1TB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
22.209.000đ -5% 21.209.000đ
Laptop AVITA LIBER V14A (NS14A8VNF561-SGB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Xám)

Laptop AVITA LIBER V14A (NS14A8VNF561-SGB) (i5 10210U/8GB RAM/512GB SSD/14.0 inch FHD/Win10/Xám)

CPU: intel i5 10210U RAM: 8GB Ổ cứng: 512GB SSD VGA: Onboard Màn hình: 14 inch FHD ...
17.659.000đ -6% 16.659.000đ