X

RAM GSKILL

Ram Desktop Gskill Aegis (F3-1600C11S-8GIS) 8GB (1x8GB) DDR3 1600Mhz

Ram Desktop Gskill Aegis (F3-1600C11S-8GIS) 8GB (1x8GB) DDR3 1600Mhz

Dòng Ram DDR3 phổ thông Dung lượng: 8GB (1x8GB) Bus 1600 Mhz ...
1.919.000đ -31% 1.319.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

Dung lượng: 2 x 16GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3200MHz LED RGB ...
4.999.000đ -4% 4.799.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-16GVRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-16GVRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16GB (2x8GB) Bus: 3000 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.559.000đ -23% 1.959.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

Dung lượng: 2 x 16GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3200MHz LED RGB ...
4.999.000đ -6% 4.699.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-16GVRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-16GVRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16GB (2x8GB) Bus: 3000 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.999.000đ -33% 1.999.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz

Dung lượng: 2 x 32GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3200MHz LED RGB ...
8.999.000đ -2% 8.799.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-32GVRB) 32GB (2x16GB) DDR4 3000Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-32GVRB) 32GB (2x16GB) DDR4 3000Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 32Gb (2x16GB) Bus: 3000 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
3.999.000đ -5% 3.799.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz

Dung lượng: 2 x 32GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3200MHz LED RGB ...
8.999.000đ -2% 8.799.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-32GVRB) 32GB (2x16GB) DDR4 3000Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3000C16D-32GVRB) 32GB (2x16GB) DDR4 3000Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 32Gb (2x16GB) Bus: 3000 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
3.999.000đ -5% 3.799.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-16GTZR) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-16GTZR) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 8GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz LED RGB ...
2.999.000đ -3% 2.899.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16D-16GVKB) 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16D-16GVKB) 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16Gb (2x8GB) Bus: 3200 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.599.000đ -23% 1.999.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-16GTZR) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-16GTZR) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 8GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz LED RGB ...
3.499.000đ -17% 2.899.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16D-16GVKB) 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16D-16GVKB) 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16Gb (2x8GB) Bus: 3200 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.599.000đ -19% 2.099.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 16GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz Cas: 18 LED RGB ...
5.999.000đ -17% 4.999.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16S-16GVK) 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16S-16GVK) 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16Gb (1x8GB) Bus: 3200 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.529.000đ -24% 1.929.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 16GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz Cas: 18 LED RGB ...
5.599.000đ -11% 4.999.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16S-16GVK) 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3200C16S-16GVK) 16GB (1x16GB) DDR4 3200Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16Gb (1x8GB) Bus: 3200 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.929.000đ -34% 1.929.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 32GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz LED RGB ...
9.999.000đ -2% 9.799.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3600C18D-16GVK) 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3600C18D-16GVK) 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16Gb (2x8GB) Bus: 3600 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.599.000đ -23% 1.999.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C18D-64GTZR) 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 32GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz LED RGB ...
9.999.000đ -2% 9.799.000đ
Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3600C18D-16GVK) 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz

Ram Desktop Gskill RIPJAWS V (F4-3600C18D-16GVK) 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz

Dòng Ram có hiệu năng cao của GSkill Dung lượng: 16Gb (2x8GB) Bus: 3600 Mhz Trang bị sẵn tản nhiệt ...
2.999.000đ -33% 1.999.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C19D-16GTZRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C19D-16GTZRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 8GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz LED RGB ...
3.999.000đ -25% 2.999.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z (F4-3000C15D-16GTZ) 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z (F4-3000C15D-16GTZ) 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz

Dòng sản phẩm Gskill Trident Z nổi tiếng của Gskill Phù hợp với nền tảng AMD Dung lượng: 2 x 8GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3000MHz ...
3.599.000đ -11% 3.199.000đ
RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C19D-16GTZRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

RAM Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3600C19D-16GTZRB) 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

Dung lượng: 2 x 8GB Thế hệ: DDR4 Bus: 3600MHz LED RGB ...
3.599.000đ -17% 2.999.000đ